Geri

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları Bölümü, geleneksel yöntemler kullanılarak geçmişte kaydedilmiş Türk Halk Oyunları’nın, dünyaca kabul edilmiş metotlar ile gelecek nesillere aktarılması;  daha geniş bir izleyici kitlesine sunulması ve özüne sadık kalınarak geliştirilmesi görevlerini yerine getirmektedir. Her geçen gün genişlediği düşünülen Türk Halk Oyunları repertuarı, iyi yetiştirilmiş mezunlar ile birlikte ülke kültürümüze önemli katkılar sağlamış olan bölümümüzce dans ve müzik ilişkisi içerisinde ele alınmaktadır.