Geri

Çalgı Eğitimi

Çalgı eğitimi, müzik eğitiminin boyutlarından biridir. Bir çalgıyı öğrenme süreci, çalgıyı çalma becerisini gösterebilmek için takım becerilerinin sistematik olarak kazanılmasıyla oluşmaktadır (Schleuter, 1997).

Çalgı eğitimi, bir ya da birden çok çalgının kullanılmasıyla, genellikle bireysel, bazen de toplu biçimde yapılan, bireyi çalgı aracılığıyla yetiştirme, geliştirme, müzik alanında ve müziksel anlamlarda içeriği bulunan istendik davranışlar kazandırabilme eğitimi olarak nitelendirilebilir. Ayrıca eğitici, yetiştirici, geliştirici, birleştirici, kaynaştırıcı, paylaştırıcı, duyguları ve becerileri arttırması, özendirmesi, yaratıcı , sabırlı ve disiplinli olmayı öğretmesi, güdülemesi vb… yönleriyle oldukça önemli bir eğitim biçimidir.

 

Çalgı eğitimi, insanın kendisini yakından tanıyabilmesi, var olan yeteneklerini anlayabilmesi, eğitim aracılığıyla mevcut becerilerini geliştirip, yeni beceriler elde edebilmesi ve bu sayede kendisini gerçekleştirebilme şansı veren bir uğraş olmasından dolayı müzik eğitiminin önemli bir koludur.

Çalgıdaki teknik beceriler üst düzey beceriler olarak adlandırılmakta ve çalgıdan müzikal bir ses ve kendine özgü ifade elde edebilmek, önceden ya da doğuştan gelen müzikal yeteneklerle mümkün olabilmektedir. Schleuter (1997), her çalgının değişik teknik ve kendine özgü yetenekler gerektirdiğini fakat genel olarak çalgı çalma tekniklerinin, duruş, tutuş, yay kullanma, el pozisyonu, nefes, dilin kullanımı, ses kalitesi, bilek, kol ve parmakların durumu, entonasyon ve vibratodan oluştuğunu belirtmektedir. Bütün çalgılar için gerekli olan temel teknikler şunlardır:

Çalgıyı çalarken doğru bir duruşa sahip olunmalıdır.
Çalgı çalarken el, kol ve parmaklar doğru pozisyona sahip olmalıdır.
Çalgının tonu kaliteli ve kendine özgü olmalıdır.
Entonasyon temiz olmalıdır (Schleuter, 1997).

Seçkin bir çalgı eğitiminde; çeşitli eğitim kurumlarının iyi çalgı eğitimi yapılabilmesine zemin hazırlaması kadar, ailelerin, eğitimcilerin, çocukların, gençlerin iletişim organlarının çalgı eğitiminin sonuçları üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır.

 

Çalgı Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Çalgı eğitiminin insan hayatındaki ve eğitim ortamlarındaki değerinin yanı sıra bireyi ve toplumu önemli derecede etkileme özelliği göz önünde bulundurulduğunda, bu eğitime ciddi, geçerli ve tutarlı bir yaklaşımın gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kalitenin ön koşul olduğu bir çalgı eğitiminin hedeflenmesi önemsenmelidir.

Çalgı eğitiminde çoksesliliğe dayalı bir eğitimin tercih edilerek, titizlikle uygulanması bu eğitimin kalitesine olumlu biçimde yansıyacaktır.