Geri

Müzik Teorisi

Müzik Teorisi, müziğin teorik alanları ile ilgili araştırmalar yapılarak sistemleştirilmesidir. Müzik Teorisi, bilginin sadece müzikal tecrübe ve değerlerle değil, bu değerler hakkında bildiğimiz ve düşündüğümüz her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Eğitim gören her müzisyen iyi derecede müzik bilgisine sahiptir; ancak o kişi eğer müzik teorisi hakkındaki bilgilerini tamamen bilimsel metotlarla donatmamış, bilgisini araştırma ve veri toplama gibi bilimsel yöntemler ile genişletmemiş ise bu kişiyi bir müzik teorisyeni sayamayız. Müzik Teorisi, araştırmaya, çözümlemeye, uygulamaya, yeni teoriler oluşturmaya ve bunları bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Müziğin sanatsal uygulama alanı olan teori sadece müzikal bilgi ile ilgili olmayıp, bilimsel yönüyle de ilgilidir. Çünkü bilim bize bir sanatın nasıl yapıldığını da öğretir. Bu açıdan bilim sanatın tamamlayıcısıdır ve bu ilişkinin öneminin anlaşılması gerekir.