Geri

Müzikoloji

Müzikoloji, araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır ve kısaca, müziğin bilimsel tarafıdır. Sadece müzikal tecrübe ve değerlere değil, bu değerler hakkında bilinen ve düşünülen her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır.
19. yüzyılda çalışma prensiplerini ortaya koyarak gelişmeye başlayan Müzikoloji, dünyada ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren yaygın bir şekilde kurumsallaşabilmiştir. 21. yüzyıla girdiğimiz günümüzde ise, gelişen, değişen ve aynı zamanda küreselleşen dünya ortamında Müzikoloji’nin çalışma sahası daha da belirginleşmiştir.
Bu bağlamda, farklı çalışma alan ve alt alanları ortaya çıkmış ve müzikologların branşlaşma konuları da aynı paralelde artmıştır. Türk ve Avrupa müziği ile dünya müzik geleneklerini inceleme alanı içine alan Müzikoloji, araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alan olarak, müzik sanatının tamamlayıcısıdır.