Geri

Müzik Teknolojileri

Ses tasarım ve kayıt teknolojileri, özellikle sayısal teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak büyük bir hızla ilerlemektedir. Bu gelişmeleri yakından takip ederek uygulamaya sunmak ve özellikle Türk Müziği ve çalgıları üzerine akademik çalışmalar yapmak; müzik aleti yapımcılığının geleneksel yöntemler haricinde geleceğe yönelik melez teknikler kullanılarak Türk çalgılarının imali üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmak; bölümün teknolojik ve akademik gelişmeler içinde yerini almasını sağlamak.